Vad är en elevkår?

Till skillnad från ett elevråd som är skapat av rektorer och lärare så är en elevkår en demokratisk organisation skapad av elever för elever som jobbar med att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar. Elevkårer är vanligast på gymnasiet men det finns även på högstadiet och på vissa folkhögskolor. Elevkårer till skillnad från elevråd är självständiga från skolan och är ideella föreningar med styrelser, stadgar, organisationsnummer och årsmöten.

Elevkårer sätter guldkant på skoldagen genom att arrangera evenemang, fester, tävlingar, spex och skådespel. De driver också krav och frågor mot rektorerna på skolorna för att förbättra elevernas arbetsmiljö och studieklimat.

Allt ni behöver veta om oss

Vilka sitter i styrelsen?

Lär känna Fyrisskolans IF

Studenten

{"animation":"smooth","circlewidth":"0.1","backgroundwidth":"1.2","backgroundcolor":"#002aff","is_days":"1","daysbackgroundcolor":"#ffffff","is_hours":"1","hoursbackgroundcolor":"#ffffff","is_minutes":"1","minutesbackgroundcolor":"#ffffff","is_seconds":"1","secondsbackgroundcolor":"#ffffff","days_text":"Dagar","hours_text":"Timmar","minutes_text":"Minuter","seconds_text":"Sekunder"}